Piły taśmowe są niezwykle ważnymi narzędziami w przemyśle metalowym, umożliwiając precyzyjne cięcie materiałów. Jednak czasami mogą występować problemy, takie jak krzywe cięcie, które wymagają szybkiej identyfikacji przyczyn i skutecznych napraw. Poniżej przedstawiamy przyczyny krzywego cięcia oraz sugerowane rozwiązania na podstawie problemów technicznych.

Źle wyregulowane przewodniki twardego metalu

Jedną z przyczyn krzywego cięcia na przecinarce może być – Niewłaściwe ustawienie przewodników twardego metalu. Aby naprawić problem – skonsultuj się z rozdziałem „Serwis i regulacja” i dokładnie dostosuj przewodniki.

Zużyte przewodniki twardego metalu

Zużyte przewodniki twardego metalu to kolejna możliwa przyczyna krzywego cięcia na przecinarce. Naprawa tego problemu to  wymiana zużytych części, zgodnie z rozdziałem „Wymiana zużytych części”.

Źle wyregulowane kostki przewodnie taśmy tnącej

Błędne ustawienie kostek przewodnich taśmy tnącej to kolejna przyczyna krzywego cięcia na pilarce taśmowej. Naprawa problemu to ponowne dostosowanie kostki zgodnie z rozdziałem „Serwis i regulacja”.

Zużyte łożyska przewodnie taśmy tnącej

Kolejną przyczyną krzywego cięcia mogą być zużyte łożyska przewodnie taśmy tnącej. Naprawa: Wymień zużyte łożyska zgodnie z rozdziałem „Wymiana zużytych części”.

Źle wyregulowana szczotka

Niewłaściwie dostosowana szczotka to kolejna możliwa przyczyna problemu z krzywym cięciem. Naprawa-  Ustaw szczotkę zgodnie z instrukcjami w rozdziale „Serwis i regulacja”.

Zużyta szczotka

Przyczyną krzywego cięcia na pile taśmowej może być zużyta szczotka. Wymień zużytą szczotkę, postępując zgodnie z rozdziałem „Wymiana zużytych części”.

Niewystarczająco rozciągnięta taśma tnąca

Zbyt małe naciąganie taśmy tnącej może być niejednokrotnie przyczyną problemów z cięciem na przecinarce taśmowej. Naprawa problemu polega na zwiększeniu naciągania taśmy i dostosowania przełącznika krańcowego..

Źle dobrany system uzębienia

Jeśli system uzębienia jest nieodpowiedni do materiału, wówczas może to skutkować problemami z krzywym cięciem na piłach taśmowych. Aby naprawić problem – wymień taśmę, dostosowując system uzębienia.

Zużyta taśma tnąca

Problem krzywego cięcia może wystąpić jeśli jest zużyta taśma tnąca. Należy wówczas wymienić taśmę zgodnie z zaleceniami w rozdziale „Wymiana zużytych części”.

Źle wyważony przenośnik rolkowy

Kolejną przyczyną problemu z nierównym cięciem może być nieodpowiednio wyważony przenośnik rolkowy. Aby to naprawić – ustaw przenośnik zgodnie z instrukcjami.

Brudna tablica dozująca

Zanieczyszczenia na tablicy dozującej to możliwa przyczyna problemów z nierównym cięciem. Wyczyść tablicę z wiórów i innych zanieczyszczeń i sprawdź czy problem ustąpił.

Luźne ramie i kostka przewodnia

Rozluźnione ramię i kostka przewodnia mogą powodować problemy z cięciem. Zaciśnij ramie i kostkę zgodnie z instrukcjami i sprawdź czy problem ustąpił.

Ramię i kostka przewodnia zbyt daleko od materiału

Niewłaściwe ustawienie ramienia i kostki przewodniej może skutkować krzywym cięciem na przecinarce taśmowej. Naprawa problemu polega na ustawieniu kostki przewodniej zgodnie z zaleceniami w rozdziale „Serwis i regulacja”.

Zbyt szybkie cięcie na przecinarce taśmowej

Jeśli prędkość dozowania ustawiona jest zbyt wysoko, wówczas może pojawić się problem z krzywym cięciem. Naprawa problemu polega na zmniejszeniu prędkości dozowania zgodnie z wymogami.

Nieprzewidziana oscylacja w liczebności materiału

Brak ustalonego cięcia i prędkości dozowania – może skutkować problemami z krzywym cięciem. Naprawa problemu – dostosuj cięcie i prędkość dozowania odpowiednio do rodzaju materiału.

Poprawne identyfikowanie i naprawa tych problemów może znacznie poprawić wydajność i precyzję cięcia na przecinarce taśmowej, umożliwiając efektywne wykorzystanie tego ważnego narzędzia w przemyśle metalowym.