Zdalny system obsługi

Wyposażenie dodatkowe do maszyn.

Urządzenie umożliwia przekazywanie komunikatów do centrali przez elektronikę sterującą za pośrednictwem Internetu. Dzięki takiemu rozwiązaniu minimalizowany jest okres przestroju poprzez usuwanie usterek na bieżąco.