Piły taśmowe należą do najpopularniejszych narzędzi obróbczych. Jakość cięcia oraz bezpieczeństwo użytkowania tego urządzenia w dużym stopniu zależy od jego prawidłowej eksploatacji. Aby jak najlepiej wykorzystać możliwości piły taśmowej, warto zapoznać się zasadami jej poprawnego użytkowania.

Zasady eksploatacji piły taśmowej

Podstawową zasadą użytkowania piły taśmowej jest prawidłowy dobór prędkości cięcia do twardości materiału. Maksymalna wartość tego parametru określana jest przez producenta sprzętu, a przeważnie utrzymuje się w granicach 20-35 m/s. Prędkość cięcia powinna być tym niższa, im twardszy materiał. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić także stan naostrzenia, zwracając uwagę na miejsca przegrzane czy pęknięcia. Piła taśmowa powinna być prawidłowo zamocowana i naprężona. Jeżeli naprężenie będzie zbyt duże, istnieje ryzyko rozerwania taśmy.

Piła taśmowa instrukcja poprawnego użytkowania

Prowadnice i koła prowadzącej taśmy tnącej powinny być zawsze oczyszczone z żywicy oraz wiórów. Celem uzyskania największej sztywności brzeszczotu, należy zachować jak najmniejszą odległość między prowadnicą górną, a ciętym materiałem. Luz między taśmą a prowadnicami nie powinien przekraczać 0,2 mm. Materiał poddawany obróbce należy trzymać oburącz, z zachowaniem pozycji ciała na poziomie piły. Samo cięcie rozpocząć można po uzyskaniu odpowiedniej prędkości, jednak nie można wykonywać go z nadmierną siłą. Po zakończeniu pracy nie należy trzeć materiałem o boki taśmy lub go docinać, np. aby skrócić okres hamowania piły. W przypadku obróbek wielkowymiarowych, wskazane jest stosowanie posuwu stałego z materiałem zamocowanym w uchwytach.

Prawidłowe użytkowanie piły taśmowej

Po zalecanym okresie pracy taśma tnąca powinna zostać wymieniona, nawet jeżeli nie uległa stępieniu. Dla zachowania jej właściwości mechanicznych, należy przeprowadzić ostrzenie oraz odłożyć na dobę do leżakowania. Jeżeli taśma tnąca przegrzeje się, konieczne jest jej schłodzenie oraz dokonanie ponownego rozwarcia i naostrzenia. W przypadku wystąpienia pęknięć, wymienić należy także brzeszczot.

Stosowanie pił taśmowych Bomar do drewna i metalu od renomowanego producenta jest gwarancją wysokiej jakości produktu oraz bezpieczeństwa użytkowania, jednak nie należy zapominać o zachowaniu wszelkich środków ostrożności. Prawidłowe używanie piły taśmowej i stosowanie się do powyższych zasad zapewni bezpieczną pracę, idealne cięcie materiału, a także umożliwi długie eksploatowanie piły.