Piła taśmowa do metalu to praktyczne i funkcjonalne urządzenie, które przydaje się na etapie wielu prac związanych z obróbką różnych materiałów. Za jego pomocą da się przeprowadzić wyjątkowo precyzyjne i estetyczne cięcie, co jest doceniane przez amatorów oraz profesjonalistów. Narzędzia tego typu narażone są jednak na różne uszkodzenia, które mogą występować na praktycznie każdym etapie eksploatacji. Jakie defekty ostrzy pił taśmowych są najbardziej powszechne, jakie są ich przyczyn oraz jak sobie z nimi poradzić?

Równomierne zużycie zębów piły taśmowej

Jeżeli zużycie w rogach i na czubkach zębów piły taśmowej jest równomierne i duże, przyczyną może być niewłaściwa realizacja procedury dotarcia. W takim przypadku należy dotrzeć taśmę na ok. 500 cm2 powierzchni przy 70% standardowej szybkości cięcia i 50% posuwu. Przyczyną może być też zbyt szybkie dla danego typu materiału cięcie, prowadzące do wzrostu temperatury czubków zębów i przyspieszenia zużycia. Problem nierzadko wynika również z małego posuwu, co często występuje przy cięciu stali. W takich sytuacjach należy dokładnie sprawdzić zalecany posuw i szybkość cięcia. Przyczyną bywa też niedostateczna ilość chłodziwa, dlatego trzeba ją sprawdzić refraktometrem.

Zużycie zębów po obu lub jednej stronie taśmy

Jeżeli zużycie występuje po obu stronach zębów taśmy tnącej, problem może wynikać z uszkodzeń, złego dopasowania lub braku prowadnic wspierających. Należy wówczas dokonać wymiany kostek prowadzących oraz unikać wyciągania taśmy z materiału przed zakończeniem prac. Przy zużyciu występującym tylko po jednej stronie zębów, przyczyną często jest zużycie kołnierza koła, obluzowanie lub niewłaściwe ustawienie bocznych kostek prowadzących lub braku równoległości ostrza. Rozwiązaniem będzie wówczas przeprowadzenie odpowiednich regulacji. Jeżeli ostrze ociera się o ciętą powierzchnię, podstawę szczotki czy osłony, trzeba wykonać konserwację urządzenia.

Połamanie, wyszczerbienie, odbarwienie zębów

Jeżeli piła taśmowa do metalu ma połamane lub wyszczerbione zęby, przyczyną może być niewłaściwy dobór ostrza do materiału lub uszkodzenie spowodowane nieodpowiednim otwarciem czy pogięciem taśmy. W takiej sytuacji należy pamiętać o zdejmowaniu osłony zębów dopiero po zainstalowaniu ostrza na urządzeniu. Jeżeli przyczyną jest nadmierna szybkość lub nacisk posuwu, trzeba zweryfikować parametry cięcia. Złe umiejscowienie lub zaciśnięcie materiału wymaga z kolei sprawdzenia instrukcji. Zęby piły taśmowej mogą też ulec odbarwieniu na czubkach, co wynika z nadmiernego ciepła spowodowanego tarciem. Przyczyna to zwykle zbyt niski poziom chłodziwa, bądź też jego zbyt rzadka lub nieodpowiednia aplikacja. W takiej sytuacji należy zastosować refraktometr. Warto też sprawdzić parametry pod kątem szybkości taśmy tnącej oraz posuwu.

Ubytki w zębach piły

Ubytki w zębach mogą wynikać z nieodpowiedniej procedury dotarcia lub jej braku, a także zużycia lub złego zainstalowania szczotki do wiórów. Warto wówczas sprawdzić parametry i stan narzędzia. Przyczyną bywa też niewłaściwa szybkość i nacisk posuwu, złe pozycjonowanie materiału czy niedostateczna ilość chłodziwa, co również wymaga weryfikacji. Ubytki w zębach to defekty ostrzy pił taśmowych, które często wynikają z pracy ze zbyt twardym materiałem.
Przyczyną może być też podziałka nieodpowiednia dla przekroju ciętego metalu. Rozwiązaniem będzie wówczas sprawdzenie zalecanej ilości zębów na cal.

Wtopione wióry i zapchanie materiałem

Za wtapianie się wiórów w końce zębów odpowiada wysoka temperatura lub ciśnienie, które powstają w czasie cięcia. Takie zjawisko często występuje np. przy pracy z aluminium. W takiej sytuacji należy zastosować piłę, której zęby mają dodatki kąt nachylenia. Do przyczyn należy też niedostateczna ilość chłodziwa, zużycie lub niedopasowanie szczotki do wiórów lub nadmierny posuw i zbyt niska szybkość ostrza. Rozwiązaniem będzie wówczas dokładne sprawdzenie wyposażenia oraz parametrów. Rowki między zębami mogą ulec zapchaniu ciętym materiałem. Problem ten często wynika ze zbyt niskiej podziałki, a tym samym pojemności rowka. Za przyczynę można uznać też nadmierny posuw, brak szczotki oraz niewłaściwą ilość chłodziwa, dlatego należy zweryfikować te kwestie.

Pękanie taśmy tnącej

Pęknięcie taśmy może być spowodowane nadmiernym obciążeniem wstępnym prowadnicy, prowadzącym do zablokowania materiału przez tylną krawędź. W takim przypadku należy zwykle wyregulować bloczek dociskający. Jeżeli problem wynika z nieodpowiedniego posuwu, trzeba ograniczyć szybkość lub nacisk. Przyczyną może być również złe ustawienie taśmy, z tylną krawędzią nadmiernie ocierającą się o kołnierz koła. Prowadzi to do odkładania twardej warstwy martenzytu, a następnie pęknięć. Piła taśmowa do metalu wymaga wówczas wyregulowania kostek prowadzących i koła. Wadliwe lub zużyte kostki prowadzące wspierające trzeba wymienić, a zły naciąg taśmy wyregulować do poziomu 300 N/mm2 za pomocą tensometru. Jeżeli problem wynika z uszkodzeń prowadzących do wcięć w tylnej krawędzi, należy ostrożniej używać taśmy i unikać ocierania się jej krawędzi. 

Chcesz kupić wydajne, efektywne przecinarki taśmowe, które nie będą powodować żadnych problemów podczas użytkowania? Sprawdź ofertę firmy Bomar na przecinarki taśmowe! 

Przeczytaj także:  Jakie wyposażenie dodatkowe do przecinarek taśmowych wybrać?