Bezpieczne stanowisko pracy to wydajne stanowisko pracy. Podczas użytkowania potencjalnie niebezpiecznych narzędzi, a do takich zalicza się piła tarczowa, należy dołożyć wszelkich starań, aby pracownik mógł wykonywać swoje obowiązki bez zagrożenia dla zdrowia oraz życia.

Bezpieczne użytkowanie pił tarczowych – najczęstsze wypadki i jak im zapobiegać

Najprostszym i zarazem najskuteczniejszym sposobem na uniknięcie zagrożenia jest zapoznanie personelu z wymogami bezpieczeństwa w miejscu pracy. Większość wypadków związanych z użytkowaniem piły spowodowana jest uchybieniami technicznymi związanymi z brakiem wyposażenia w urządzenia ochronne, nieprzestrzeganiem zasad BHP oraz błędami w obsłudze maszyn.

Otoczenie piły powinno być oczyszczone i zabezpieczone od strony podawania, aby zminimalizować ryzyko obrażeń w przypadku nagłego wyrzutu materiału. Kabel zasilający powinien być osłonięty, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo potknięcia, natomiast całe stanowisko pracy należy wyposażyć w odpowiednie instalacje wentylacyjne oraz przeciwpożarowe. Sami pracownicy muszą zostać przeszkoleni oraz wyposażeni w odpowiedni strój ochronny, obejmujący m.in. rękawice, ochronę oczu, nauszniki i kask. Prawidłowa obsługa pił tarczowych wymaga, aby urządzenie zostało sprawdzone przed uruchomieniem, a pobieranie materiału nie wiązało się z ryzykiem przejścia przez strefę odrzutu.

Do najczęstszych wypadków w przypadku piły tarczowej zalicza się:

  • odrzut – czyli szybki, niekontrolowany wyrzut materiału lub jego części (sęków, drzazg) w stronę operatora. Odłamki mogą spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć, dlatego kluczowe jest wykorzystanie klina rozszczepiającego, który zmniejsza ryzyko zakleszczenia ciętego drewna na tylnej części piły oraz pojawienia się zjawiska odrzutu. Obecność przeciwodrzutników zabezpieczających to kolejne rozwiązanie, zapobiegające niepożądanym ruchom materiału;
  • kontakt z wirującą piła – nawet jeżeli odrzut nie spowoduje obrażeń u operatora, utrata równowagi lub zaskoczenie mogą sprawić, że pracownik zostanie zraniony przez ostrze. Zranienie może nastąpić również w wyniku nieuwagi, dlatego ważne jest zabezpieczenie wirującego ostrza przez odpowiednie osłony, zarówno na górze stołu, jak i poniżej jego płaszczyzny;
  • hałas – już dźwięki powyżej 35 decybeli mogą negatywnie wpływać na ludzki organizm, natomiast piła tarczowa generuje hałas na poziomie nawet 115 decybeli. Z tego powodu niezbędne jest zabezpieczanie uszu pracownika za pomocą specjalistycznych nauszników;
  • zapylenie – w wyniku pracy piły tarczowej może powstawać pył, który stanowi duże zagrożenie dla górnych dróg oddechowych oraz krwiobiegu człowieka. Aby temu przeciwdziałać, operator powinien posiadać maskę o odpowiednim stopniu filtrowania.

Przeczytaj także: konserwacja przecinarki tarczowej. Jak dbać o piły tarczowe?